รับสมัครบุคลากร เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6/2557
ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4/2557
เชิญร่วมระดมหุ่นโครงการจัดสวัสดิการร้านค้าอาหารและเครื่องดื่ม