ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
และรายชื่อนักเรียนระดับชั้นต่างๆ (ประเภททั่วไป และโควตา) แผนการเรียน ปกติ และพิเศษ
>>> ประกาศรายชื่อประเภทโควตา >>> ผลการสอบประเภทโควตาและทั่วไป
>> ประถมศึกษาปีที่ 1 >> ปฐมวัย (อนุบาล)
>> มัธยมศึกษาปีที่ 1 >> ประถมศึกษาปีที่ 1
>> มัธยมศึกษาปีที่ 4 >> มัธยมศึกษาปีที่ 1
  >> มัธยมศึกษาปีที่ 4
   
>>> ประกาศรายชื่อประเภททั่วไป ระดับชั้นอื่นๆ (ประถมศึกษปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 6) สามารถรายงานตัวได้เลย
>> ปฐมวัย (อนุบาล)    
>> ประถมศึกษาปีที่ 1    
>> มัธยมศึกษาปีที่ 1    
>> มัธยมศึกษาปีที่ 4    
>> ระดับชั้นอื่นๆ (ประถมศึกษปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 6)    
       
 
>>>>> ดาวน์โหลด ประกาศจากโรงเรียน <<<<<
 
*** นักเรียนทุกระดับชั้น รายงานตัววันที่ 25 มีนาคม 2560 ***
       
หากต้องการกลับมาหน้านี้กรุณาคลิกหน้าแรกที่อยู่ด้านบน
สอบถามรายละเอียดได้เพิ่มเติมที่ ห้องวิชาการ ชั้น 2 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏมหาสารคาม
หากไม่สามารถอ่านไฟล์ได้กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Reader และติดตั้ง คลิ๊กที่นี่