อาคารประถมสาธิต ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
e-mail : drmu.msk@gmail.com
website : https://satit.rmu.ac.th
โทรศัพท์ : 043-721816
โทรสาร : 043-721816
แผนที่ใช้ติดต่อเรา

ดู ไม่มีชื่อ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า