*** รับสมัครรอบทั่วไป ถึงวันที่ 10 เมษายน 2564***

 
- 11 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบทั่วไป ดาวโหลดได้ที่ <<<ดาวน์โหลด>>>
- 24 เมษายน 2564 สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่รอบทั่วไป ม.1 และ ม.4 เท่านั้น
- 25 เมษายน 2564 ประกาศผลสอบนักเรียนใหม่รอบทั่วไป
  ---> ประกาศผล ระดับชั้น อนุบาล ประถม และม.1 <<<ดาวน์โหลด>>>
  ---> ประกาศผล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ดาวโหลดได้ที่ <<<ดาวน์โหลด>>>
- 1 พ.ค. 2564 รายงานตัวนักเรียนใหม่่รอบทั่วไปทุกระดับชั้น
- 1 มิถุนายน 2564 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 
*** 11 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ***