*** รับสมัคร ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2562***

 
- 13 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดาวโหลดได้ที่ <<<คลิ๊ก>>>
- 16 มีนาคม 2562 สอบคัดเลือกนักเรียนใหม ่ป.่1, ม.1 และม.4
- 20 มีนาคม 2562 ประกาศผลสอบดาวโหลดได้ที่ <<<คลิ๊ก>>>
- 23 มีนาคม 2562 รายงานตัวนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น