ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4
และรายชื่อนักเรียนระดับชั้นต่างๆ (ประเภททั่วไป และโควตา) แผนการเรียน ปกติ และพิเศษ
>>> ประกาศรายชื่อประเภทโควตา  
>> ประถมศึกษาปีที่ 1  
>> มัธยมศึกษาปีที่ 1  
>> มัธยมศึกษาปีที่ 4  
   
 
>>> ประกาศรายชื่อประเภททั่วไป >>> ผลการสอบประเภททั่วไป
>> บริบาล    
>> ปฐมวัย (อนุบาล) (ห้องสอบอาคารอนุบาล) >> ปฐมวัย (อนุบาล)
>> ประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องสอบอาคารราชพฤกษ์ 411) >> ประถมศึกษาปีที่ 1
>> มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องสอบอาคารประถมสาธิต 331) >> มัธยมศึกษาปีที่ 1
>> มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องสอบอาคารประถมสาธิต 332) >> มัธยมศึกษาปีที่ 4
>> ระดับชั้นอื่นๆ (ประถมศึกษปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 6) >> ระดับชั้นอื่นๆ (ประถมศึกษปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 6)
 
 
 
*** นักเรียนทุกระดับชั้น รายงานตัววันที่ 24 มีนาคม 2561 ***
       
หากต้องการกลับมาหน้านี้กรุณาคลิกหน้าแรกที่อยู่ด้านบน
สอบถามรายละเอียดได้เพิ่มเติมที่ ห้องวิชาการ ชั้น 2 โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏมหาสารคาม
หากไม่สามารถอ่านไฟล์ได้กรุณาดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Reader และติดตั้ง คลิ๊กที่นี่